Shri Krishna Janmashtami celebrations in Udupi – Day 2